Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:
Webmaster: Preben Bonde

Konfirmation i Kegnæs Kirke
Lørdag den 19. marts 
kl. 10.00

Mike Christian Andersen, Skoven 6, Kegnæs

Sognepræstens ferie:
Sognepræst Hans Havelund afvikler ferie i dagene tirsdag 5. april til søndag 10. april og 31. maj til 5. juni.

Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger kan rettes til Leif Jordt, Tandslet og Agnete Raahauge, Hørup.
Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 20. marts kl. 10.00

Janick Hoeg Albertsen, Nypølsgade 8, Nypøl Silas
Zacharias Beck, Lysabildgade 86
Mikkel Elholm Bonde, Vibøgevej 17, Vibøge
Samuel Sebastian Brice, Sarupvej 28, Sarup
Victor Skjønnemand Grau, Toften 2, Hørup
Thor Kryhlmand Iversen, Sarupvej 2, Lysabild
Jacob Mogensen, Vesterkobbel 11, Kegnæs
Kasper Zoëga Møller, Nørre Landevej 6, Kegnæshøj
Thomas Ladegaard Møller, Vindrosen 11, Skovby
Lucas Holme Nielsen, Rubæk 7, Skovbyballe
Matthias Bo Nissen-Bækdahl, Lysabildgade 89
Peter Giessing Skovmand, Lillehave 45
Rasmus Klinge Vandkær Thomsen, Gammelhave 60
Signe Høeg Fangel, Rubæk 10, Skovbyballe
Lærke Lejel Gehlert, Kegnæsvej 14, Lysabild
Anette Heinrich, Svennesmølle 18A, Mommark
Tilda Marie Valsted Jahnke, Kegnæsvej 3, Lille
Mommark
Sille Lindhardt Jensen, Lysabildgade 70
Helena Hvenegaard Jepsen, Rubæk 15, Skovbyballe
Josefine Askgaard Kruse Jørgensen, Humbækvej 2,
Lysabildskov
Laura Jørgensen, Lille Mommarkvej 6, Sarup
Rikke Gassner Kristensen, Gammelhave 34
Theresa Engelst Lassen, Hagensig 7, Kegnæs
Lotte Skovmand, Lysabildgade 40
Anna Magdalene Tobiasen, Lille Mommarkvej 19,
Sarup
Kira Schalck Perregaard Wonsild, Nørregade 1,
Lysabild

Påskens gudstjenester
Skærtorsdag 24. marts
Der er højmesse i Lysabild 
kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs 
kl. 19.00.

Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom
de forrige år indbyder vi til fællesspisning i
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl.
18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapémåltid,
et kærlighedsmåltid, som gik forud for
takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især
medbringer vores bidrag til et fælles bord og
vi spiser sammen inden vi går op i kirken og
holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange vil
komme og deltage fra begge sogne.
 
Back to content | Back to main menu