Lysabild-Kegnæs Pastorat

Go to content

Main menu:

Gudstjenester

Arrangementer

Møder

Webmaster:
Preben Bonde
Før søndagen

Onsdag den 22. marts kl. 19.30 i Forpagterboligen
Kegnæs

Gennemgang af den kom-mende søndags prædiketekst ved skiftende præster fra Sønderborg Provsti.

Denne gang: Anders Raahauge,
Skt. Marie Kirke.
 
Påskens gudstjenester

Skærtorsdag den 13. april
Der er højmesse i Lysabild 
kl. 11.00 og
aftengudstjeneste på Kegnæs 
kl. 19.00

Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom de forrige år indbyder vi til fællesspisning i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl. 18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapémåltid, et kærlighedsmåltid, som gik forud for takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især medbringer vores bidrag til et fælles bord og vi spiser sammen inden vi går op i kirken og
holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange vil komme og deltage fra begge sogne.
Nytolkning af Leonardo da Vinci’s Den hellige nadver malet til kirken i Haldórsvík på Færøerne af Torbjørn Olsen, 1996.
Langfredag den 14. april

Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for
begge sogne i Kegnæs Kirke
 kl. 15.00 

med salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som det bliver fortalt i Lukasevangeliet.
Inge og Karsten Munk 
medvirker

 
Back to content | Back to main menu