Arrangementer - Lysabild-Kegnæs Pastorat

Lysabild- Kegnæs Pastorat
Go to content

Main menu:

Arrangementer

Høstgudstjeneste i Holstenerladen i Lysabild søndag den 12. september kl. 11.00
Den nyrestaurerede og genopførte Holstenerlade ved Lysabild Præstegård skulle have været festligt indviet med deltagelse af arkitekt og håndværkere allerede i efteråret 2020, men coronapandemien har betydet aflysning og udsættelse af mangt og meget. Vi holdt gudstjenesten 2. pinsedag i maj i laden og det var festligt. Og i år runder vi høstmarkedet ved Lysabild Præstegård dem 11. september af med at holde høstgudstjenesten i Holstenerladen.

Ind i den blå
Sangaften i konfirmandstuen i Lysabild Præstegård onsdag den 6. oktober kl. 19.00
Sangaften i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård onsdag den 3. november kl. 19.30
”Højskolesangen er en udbredt folkelig tradition, som er enestående i verdensmålestok. ”Hvor må det være dejligt at være dansker. For i Danmark synger man sine digtere” lyder et udsagn fra en fremmed iagttager. Vi danskere elsker ikke bare at synge fællessang. Vi elsker også at
synge om det, vi holder af: morgenstunden, årstiden, landskabet, sproget, fællesskabet, kærligheden og alt det andet. Højskolesang er kort sagt kærlighed i anden potens.” (citat fra forordet til 19. udgave 2020).
Allerede i 1870’erne udkom der et større sangværk på omkring 700 sange, udgivet af højskolerne i Askov, Testrup og Vallekilde. Det udkom i tre dele, idet højskolerne delte opgaven imellem sig. Askov tog sig af de historiske sange (1872), Testrup tog sig af nordiske fædrelandssange (1873) og folkesange og Vallekilde forestod sange for den kristelige folkeskole (1874). Så allerede dér var sangbogen opdelt tematisk. I 1894 udkom den første egentlige højskolesangbog med titlen: Sangbog udgivet af foreningen for højskoler og landbrugsskoler.

Den 13. udgave udkom i 1939 i brun læderindbinding. På grund af verdenskrigen skulle der gå 12 år før den 14. udgave kom i 1951 og med den udgave blev Højskolesangbogen blå. I mange år var det ”Det var de danske skjalde, der sang” som var prentet på omslaget. Men ved den 18. udgave kom citatet ”Så syng da Danmark, lad hjertet tale” på sangbogens ryg og det blev fastholdt i den 19. udgave 2020.
I 1974 kom den udskældte ”tynde” 16. udgave, der medtog både tyske og engelske sange. Den 17. udgave i 1989 medtog sange fra det nyere rytmiske repertoire. Tallet af sange var 572 sange og salmer. Det antal blev fastholdt i den 18. udgave i 2006. Men der var kommet 150 nye til, så en del var blevet skiftet ud. Og det samme er sket med den 19. udgave. Med nogle af de nye melodier er der dog det problem, at de er svære at synge uden akkompagnement – det kan blive en udfordring, hvis de skal opnå jævnligt brug og slidbarhed.
Vi må igen synge sammen og i efteråret afholder vi to sangaftner med
Arnout Boersma som pianist.
Lysabild Kegnæs Pastorat

I Lysabild den 6. oktober bliver medlemmer af menigheden indbudt til at vælge sange.
På Kegnæs den 3. november bliver det denne gang Bente Kirkegaard Petersen, som har fået opgaven. Det var planlagt allerede i efteråret 2020, men Covid-19 pandemien betød en udsættelse.
Hans Havelund

Alle Helgen i Lysabild – Musikgudstjeneste
Søndag den 7. november kl. 19.00 i Lysabild Kirke
Vi afholder en liturgisk musikgudstjeneste Alle Helgen med bibellæsninger, salmer og musik.
Og i gudstjenesten mindes vi dem, der er døde i sognet og begravet fra Lysabild Kirke i det forløbne år og deres navne bliver læst op.
I gudstjenesten medvirker organist Frank Laue og Dybbøl Kirkes vokalensemble

 
Back to content | Back to main menu